2020-02-23

استفاده از نورهای حرفه ای برای ایجاد کنتراست در وی ری Vray 3ds max

ایجاد کنتراست و بوجود آوردن تاکید و حرکت به وسیله نور در رندرینگ زیبایی خاصی به تصاویر ما می بخشد […]
2020-02-23

نورپردازی حرفه ای با doomlight در پلاگین وی ری Vray 3ds max

یکی از راهکار های رسیدن به رندر واقی در محیط پلاگین وی ری Vray 3ds max مخصوصا در فضا های […]
2020-02-23

تم رنگی رندر با تغییر گرمای نور وی ری Vray 3ds max

نورپردازی مناسب مهمتریت پارامتر زیبایی صنه در پروسه رندینگ میباشد ما با استفادا از قابلیت های نور های وی ری […]
2020-02-23

پارامترهای مهم نور در رسیدن به رندر واقعی وی ری Vray 3ds max

مهمترین پارامترها برای تنظیم شدت و گرمای نو در قسمت تمامی نور های وی ری Vray  می باشد general فعال […]
2020-02-23

آشنایی با انواع نورهای وی ری Vray 3ds max

برای ایجاد محیط با نور طبیعی در فضای پلاگین  Vray 3ds max در گام اول ما نیازمند شناخت هرچه بهتر […]
2020-02-23

ایجاد سریع دوربین در وی ری Vray تری دی مکس 3ds max

انتخاب مکان و زاویه مناسب دوربین در ترکیب بندی صحنه های رندرینگ در محیط برنامه تری دی مکس 3ds max، […]
2019-12-01
نرم افزار رویت Revit

نقشه های ایزومتریک IOS در رویت تاسیسات Revit MEP

یکی از چالش های کاربران رویت در بخش تاسیسات Revit MEP تولید اسناد و نقشه های ایزومتریک Isometric برای لوله […]
2019-10-13
انتقال مدل رویت Revit به لومیون Lumion

انتقال مدل رویت Revit به لومیون Lumion

گام نخست جهت انتقال فایل رویت Revit به لومیون Lumion ،دانلود و نصب پلاگین Lumion LiveSync for Revit Plug-in است.در […]