2020-01-13
نرم افزار رویت Revit

دانلود رایگان تمپلیت Template رویت Revit

داشتن یک الگو یا تمپلیت Template در افزایش سرعت و دقت مدلسازی پروژه های بیم BIM در نرم افزار رویت […]
2019-12-01
نرم افزار رویت Revit

نقشه های ایزومتریک IOS در رویت تاسیسات Revit MEP

یکی از چالش های کاربران رویت در بخش تاسیسات Revit MEP تولید اسناد و نقشه های ایزومتریک Isometric برای لوله […]
2019-11-03
نرم افزار رویت Revit

آموزش رویت مپ Revit MEP تاسیسات در شیراز

تیم بیم سنتر ایران IRAN BIM CENTER با همکاری سازمان مدیریت صنعتی دوره جدید آموزشی رویت تاسیسات Revit MEP را […]